Nieuw in de OR?

Ben je recent met enthousiasme begonnen als OR-lid, maar heb je eigenlijk nog onvoldoende kennis van wat het OR-werk nou precies inhoudt en wat de taken en bevoegdheden van een OR precies zijn? Wil je op korte termijn de wettelijke kaders van het OR-werk leren kennen zodat je zelfverzekerd aan de slag kunt als OR-lid in jouw organisatie? Lees dan verder over deze Online WOR-training.

 Heb jij ook dit soort vragen?

  • Is dit wel een OR-aangelegenheid?
  • Hoe komt iets op de tafel van de OR en hoe komt het er weer af?
  • Hoe kunnen wij hier iets over zeggen; dit is immers niet ons dagelijks werk?
  • Hoeveel invloed hebben we hierop; kunnen we dit plan afkeuren?
  • Is een advies wel nuttig, het hoeft toch niet te worden opgevolgd?
  • Wie bepaalt het tempo van een beslissing?
  • Wat mag ik eigenlijk wel en niet aan mijn collega’s vertellen?
  • En wat mag ik eigenlijk wel en niet weten?
nbb_foto_473835_650x433_flipped_orangeBen jij niet gemaakt om de kat uit de boom te kijken? Wil je snel zelf-verzekerd aan de slag? Wil je kunnen vertrouwen op je eigen inzicht in bij je OR-werk? Begin dan bij de bron en leer de regels van het spel:
De Wet op de Ondernemingsraden.

Lees meer over WORstart